Zabezpiecz instalację przed zimą

Odbiorco, zabezpiecz instalację wodno-kanalizacyjną na zimę.

PWiK Sp. z o.o. w Koninie uprzejmie przypomina o obowiązku zabezpieczenia instalacji oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych przed działaniem niskich temperatur. Pozwoli to uniknąć sytuacji niespodziewanych przerw w dostawie wody na skutek zamarznięcia instalacji, zamarznięcia wody w wodomierzu oraz utraty szczelności wodomierza i niekontrolowanych wycieków wody.

Przed nastaniem niskich temperatur należy:

  • zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien;
  • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy, czy nie są uszkodzone;
  • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka, tkanina, styropian), pozostawiając jednak możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika,
  • przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia  nieocieplane odpowiednio zaizolować – ocieplić;
  • elementy sieci wodociągowej oraz wodomierze (podliczniki) wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie i zamknięcie zaworu zasilającego oraz otwarcie zaworu czerpalnego.

Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody w wodomierzu (tzn. dojdzie do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody), należy zgłosić wyciek wody do naszego przedsiębiorstwa pod bezpłatny numer telefonu 994.

PWiK Sp. z o.o. w Koninie dokona wymiany wodomierza. Niestety, będzie to usługa odpłatna.

 

Nieprzerwany dostęp do wody pitnej w okresie zimowym zależy także od odbiorców.

 

Już teraz zadbaj i zabezpiecz swoją instalację wodociągową. Przezorność nic nie kosztuje.


Przeczytaj także

Przerwa w dostawie wody ul.Hiacyntowa 1- 27.01.2021

27.01.2021

Informujemy, że w dniu 27.01.2021 z powodu awarii na sieci wodociągowej w ul.Spółdzielców o godz....

Czytaj więcej

Awaria na sieci wodociągowej ul. Ślesińska.

23.01.2021

Informujemy, że w dniu 23.01.2021r. o godzinie 21:20 z powodu awarii na sieci wodociągowej w...

Czytaj więcej

Awaria na sieci wodociągowej w ul.Gosławickiej - 22.01.2021

22.01.2021

Informujemy, że w dniu 22.01.2021 o godzinie 17:20 z powodu awarii na sieci wodociągowej w...

Czytaj więcej
Czytaj więcej Badania wody