Usługi specjalistyczne

1. Hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym:

  •   Man Assmann – pojazd wielofunkcyjny do czyszczenia i odsysania zanieczyszczeń z kanałów i obiektów kanalizacyjnych, wyposażony w układ odzysku wody (recykling), zakres czyszczenia przewodów od średnicy 150 mm do 1000 mm,

CENNIK (hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji) – cennik

2. Inspekcja telewizyjna systemów kanalizacyjnych zgodnie z normą PN-EN-13508 w zakresie średnic 150 – 1500 – cennik

3.   Wykonanie przeglądu technicznego przyłącza kanalizacji sanitarnej na zlecenie Zleceniodawcy – cena wg kalkulacji własnej.
4.   Remonty, wymiana sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – cena wg kalkulacji własnej.
5.   Mechaniczne czyszczenie kanałów zewnętrznych (wycinanie korzeni, usuwanie tłuszczy i złogów w kanałach urządzeniem
T1000 – cena 499,50 zł (brutto) za jedną roboczogodzinę.
6.   Blokowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej – cena 523,00 zł (brutto).
7.   Odblokowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej – cena 523,00zł (brutto).
8.  Likwidacja przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej na wniosek Odbiorcy – cena wg kalkulacji własnej.

CENNIK roboczogodzin oraz stawek za przejazd pojazdów PWiK Sp. z o.o. w Koninie obowiązujący od dnia 01.05.2020 roku.

POZOSTAŁE USŁUGI:

1. Usługa badania wydajności hydrantu
– badanie wydajności hydrantu  – 203,60 zł brutto
– koszt dojazdu poza Konin – 2,88zł brutto / km

2. Usługa lokalizacji awarii na sieci wodociągowej
– lokalizacji awarii – 293,90 zł/godz brutto
– koszt dojazdu poza Konin – 2,88 zł brutto / km

3. Usługa zgrzewania rur PE
– wykonanie zgrzewu rur PE o średnicach DN 90-160  – 195,80 zł brutto
– wykonanie zgrzewu rur PE o średnicach DN 180-315 – 392,80 zł brutto
– koszt dojazdu poza Konin – 2,88 zł brutto / km

Dokumenty do pobrania

  • Formularz zlecenia wykonania usługi – pobierz