Kontakt

W związku z panującym wirusem SARS-CoV-2, zwanym koronawirusem oraz chorobą COVID19, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., jako strategiczna spółka na terenie miasta Konina, powzięło działania prewencyjne w celu zmniejszenia ryzyka zarażenia.

W tym celu Zarząd Spółki podjął decyzję o ograniczeniu obsługi w Biurze Obsługi Klienta od dnia 16.03.2020 r. do odwołania.

Nie będzie możliwości załatwiania spraw, które wymagałyby osobistej wizyty w siedzibach Spółki, w tym również możliwości uiszczenia opłat w kasie na terenie przedsiębiorstwa. Prosimy o kontakt telefoniczny, drogą e-mailową oraz poprzez I-BOK.

Płatności mogą Państwo uiszczać przelewem, a także w placówkach PKO BP bez dodatkowych opłat.
Wszystkie numery telefonów do poszczególnych działów Spółki są zamieszczone poniżej.
Do rozwiązania spraw pilnych naszych Klientów będziemy starać się podchodzić indywidualnie.

Pragniemy również poinformować, że zaistniała sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Poznańska 49, 62-510 Konin

Centrala

tel. (63) 245-94-75
tel. (63) 240-39-00

Sekretariat

tel. (63) 240-39-01
fax. (63) 245-83-80
pwikkonin@pwik-konin.com.pl

Kontakt z mediami

Maciej Nowicki
tel. (63) 240-39-61
m.nowicki@pwik-konin.com.pl

Mapa dojazdu Dojazd do
Laboratorium

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000099912
NIP 665-000-13-26
REGON 310025187

Wysokość kapitału zakładowego: 130.808.095 zł

Formularz kontaktowy

Dane teleadresowe do komórek organizacyjnych

63 240-39-00     Centrala PWiK

63 240-39-01      Sekretariat

63 240-39-33     Dyspozytornia

63 240-39-93     Asenizacja – wywóz ścieków

63 240-39-35     Wulkanizacja i warsztat

63 240-39-20     Magazyn

                       944     Pogotowie wodociągowe


63 240-39-48        Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy – Izabela Kowalewska
63 240-39-13         Dyrektor Techniczny – Urszula Małek
63 240-39-36        Klaster Energii „Zielona Energia Konin” – Magdalena Ołowińska
63 240-39-61         Rzecznik Prasowy – Maciej Nowicki
63 240-39-10         Punkt Kancelaryjny
63 240-39-62        Windykacja


LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH

Nr miejski            Nr wew.
63 240-39-87          313       Kierownik Małgorzata Opasiak
63 240-39-88          323      Punkt przyjęć prób

SIECI, PRZYŁĄCZA, GOSPODARKA OSADOWA

Nr miejski             Nr wew.
63 240-39-03           203       Kierownik Krzysztof Baranowski
63 240-39-23           223      Gospodarka osadowa
63 240-39-14            214      Warunki przyłączenia do sieci
63 240-39-24           224      Odbiory

DZIAŁ TRANSPORTU

Nr miejski             Nr wew.
63 240-39-90           290      Kierownik Jacek Gogulski
63 240-39-93           293      Wywóz nieczystości
63 240-39-35           235      Warsztat i wulkanizacja

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Nr Miejski             Nr wew.
63 240-39-40           240      Kierownik Marzena Orłowska Miszczuk
63 240-39-44           244      Zastępca Kierownika Marcin Szeląg
63 240-39-41            241       Ścieki przemysłowe
63 240-39-43           243      Fakturowanie
63 240-39-46           246      Usługi związane z wodomierzami i podlicznikami
63 240-39-99              299       Biuro Obsługi Klienta

DZIAŁ ORGANIZACYJNO PRAWNY

Nr Miejski              Nr wew.
63 240-39-68           268     Kierownik Sebastian Szczerba
63 240-39-19            219      Zastępca Kierownika Patrycja Krzemińska

Mapa dojazdu

Dojazd do laboratorium